Intelligent Crop Protection

Intelligent Crop Protection

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21207

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/04/22

Einddatum

31/03/26

Samenvatting

Dit project zal een geautomatiseerd beslissingsondersteuningssystem voor gewasbescherming in de bedekte teelt ontwikkelen gebruik makend van uitgebreide data die continu door sensor- en vision technologie worden verkregen, met intelligente algoritmen zoals deep learning wordt geïnterpreteerd, en ingebed is in een duurzame aansturing van het kas productiesysteem. Dit moet resulteren in een aanpak die is gebaseerd op IPM en gewasweerbaarheid, en is ingebed in een duurzaam productiesysteem.

Doel van het project

Detectie van schimmels met behulp van cameras: als proef of concept wordt echte meeldauw in roos gebruikt.
Detectie van schimmels met behulp van vluchtige stoffen: als proef of concept wordt echte meeldauw in tomaat gebruikt.

Relatie met missie (Motivatie)

Er zijn al micro-sensoren op de markt. Er mogen misschien micro-sensoren voor het kasklimaat beschikbaar zijn maar het gebruik van sensoren voor de detectie van ziekten en plagen staat nog aan het begin.

Naam projectleider

Kirsten Leiss