Ionselectieve Elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutrienten

Ionselectieve Elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutrienten

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20022

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Om waardevolle stoffen zoals nutriënten te kunnen hergebruiken en daarmee kringlopen te sluiten, b.v. in de glastuinbouw, dienen zogenaamde ballastzouten (bv. natrium of chloride) zoveel mogelijk selectief te worden verwijderd uit het recirculerende water. In dit project wordt een selectief elektrodialyseproces (voor scheiding van ionen met dezelfde valentie) ontwikkeld en in de praktijk gedemonstreerd door toepassing van ion-selectieve membranen en keuze van geschikte operatiecondities.