Ionselectieve Elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutrienten

Ionselectieve Elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutrienten

Aantal projecten

1

Organisatie onderdeel

WR-cap AF

Project code

LWV20022

Primaire MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Start datum

01/01/21

Eind datum

31/12/26

Samenvatting

Om waardevolle stoffen zoals nutriënten te kunnen hergebruiken en daarmee kringlopen te sluiten, b.v. in de glastuinbouw, dienen zogenaamde ballastzouten (bv. natrium of chloride) zoveel mogelijk selectief te worden verwijderd uit het recirculerende water. In dit project wordt een selectief elektrodialyseproces (voor scheiding van ionen met dezelfde valentie) ontwikkeld en in de praktijk gedemonstreerd door toepassing van ion-selectieve membranen en keuze van geschikte operatiecondities.

Terug

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.