Jaarrond biologische bestrijding

Jaarrond biologische bestrijding

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18110

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

In de herfst wordt vaak een vermindering in de effectiviteit van biologische bestrijders waargenomen, wat kritische situaties kan opleveren zolang de ontwikkeling van plagen nog doorloopt. In het voorjaar is het van groot belang dat ontwikkeling van bestrijders een voorsprong neemt op de ontwikkeling van plagen. Om te voorkomen dat plagen in de herfst en winter verder ontwikkelen en om in het voorjaar met een ‘plaagvrij’ gewas te kunnen starten wordt in de praktijk in de herfst vaak chemisch bestreden. Een chemische bestrijding kan de - in deze periode reeds verzwakte - planten en biologische bestrijders een extra zware klap geven. Tevens is er in deze periode vanwege het geringe herstellend vermogen van populaties van biologische bestrijders een extra hoog risico op een domino-effect, waarbij chemische bestrijding van een bepaalde plaag uitval van biologische bestrijders van andere plagen kan veroorzaken, welke op hun beurt ook weer chemisch moeten worden bestreden. Daarbij komt dat residuen van chemicaliën in de winter minder snel worden afgebroken, waardoor neveneffecten op biologische bestrijders langer kunnen doorwerken. Het is daarom cruciaal om de noodzaak tot chemische bestrijding in de herfst weg te nemen. Om biologische bestrijders jaarrond hun voorsprong op plagen te laten behouden dienen slimme aanpassingen in de belichting en klimaatsturing t-e worden doorgevoerd, en moet de inzet van biologische bestrijders zo goed mogelijk op het (micro)klimaat worden afgestemd. Hiervoor is meer en betere kennis nodig van de interacties tussen licht- en klimaatcondities en de populatiegroei en activiteit van plagen en hun natuurlijke vijanden.

Doel van het project

Met dit project willen we de volgende resultaten opleveren:
1. Kwantitatieve kennis over het effect van praktijkrelevante waarden van daglengte, lichtintensiteit, lichtspectrum, temperatuurregime en/of luchtvochtigheid op de activiteit en populatiegroei van een aantal soorten natuurlijke vijanden en de plagen die ze bestrijden in een sierteelt- en vruchtgroentegewas.
2. Rekenregels die de verkregen kwantitatieve kennis samenvatten en toepasbaar maken voor het bepalen van de juiste belichtings-, temperatuurcondities.
3. Strategieën ter bevordering van een jaarronde biologische bestrijding in een sierteeltgewas en een vruchtgroentegewas, door slimme aanpassingen in belichting en klimaatsturing in de herfst- en winterperiode binnen de bewegingsruimte die er voor een goede gewasproductie en energiezuinige teelt bestaat.
4. Een adviestool die adviseurs en telers helpt om de inzet van biologische bestrijders beter af te stemmen op het (micro)klimaat in het gewas.

Relatie met missie (Motivatie)

Project draagt bij aan vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van de inzet van biologische bestrijding in ge glastuinbouw