Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien

Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16051

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De uiensector exporteert jaarlijks voor 400 miljoen euro op basis van de sterke teelt in Nederland. Veel Nederlandse akkerbouwers profiteren van deze positie. Om de exportpositie en daarmee de omvang en verdienvermogen van de teelt voor Nedrelandse akkerbouwers te borgen, is het van belang dat de kwaliteit van onbesproken niveau is. Die kwaliteit staat onder druk door ziektes als Fusarium bolrot en koprot en heeft constante aandacht nodig op gebied van bewaarkwaliteit in verband met veranderende teeltomstandigheden als bemesting en rassenkeuze. Het areaal van de uienteelt in Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en doet nu ook nieuwe teeltgebieden aan met nieuwe aandachtspunten.

Doel van het project

Het doel van de PPS is om via bundeling van krachten over de gehele keten de kwaliteit van de Nederlandse ui verder te verbeteren door verbeterde rassenkeuze en verbeterde teeltmaatregelen die een effect hebben op de bewaar- en transportkwaliteit van de Nederlandse ui.

Relatie met missie (Motivatie)

Deze PPS is opgezet binnen het toenmalige thema Robuuste Plantaardige Productie. De MMIP’s waren toen nog niet gedefinieerd. Het project was gericht om bij te dragen aan de robuustheid van de Nederlandse uienketen die zwaar leunt op kwaliteit. De resultaten van de PPS waren beoogd om de keten handvatten te geven voor het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse exportui.

Geplande acties

De beoogde resultaten van deze PPS betroffen:
• oplossingen aan te reiken aan telers voor hardnekkige problemen als koprot en Fusarium,
• inzage te bieden in het effect van bemesting met stikstof en sporenelementen op kwaliteitsaspecten als hardheid, huidvastheid en natuurlijke weerbaarheid,
• de invloed van teeltomstandigheden op het kwaliteitsprobleem van zogenaamde scheurkontjes vast te stellen,
• onafhankelijke gegevens te verzamelen over de invloed van rassenkeuze op een reeks van kwaliteitsaspecten,
• breed binnen de keten over de resultaten van deze PPS op effectieve manier te communiceren.

Het project is opgezet in deelprojecten die weer ingedeeld werden bij verschillende werkpakketten conform projectplan. Om de betrokkenheid en het commitment van de hele uiensector te borgen, werd beoogd om elk deelproject te voorzien van een werkgroep met stakeholders uit de keten waarbij ook onderzoekers participeerden.

Per jaar en per deelproject waren rapportages beoogd net als maandelijkse nieuwsbrieven en presentaties van plannen en resultaten voor de Nederlandse uienketen op de uiendagen in Colijnsplaat en de themadagen in Dronten.