Koppeling bestaande Digital Twins (KBDT)

Koppeling bestaande Digital Twins (KBDT)

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21282

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

In dit project wordt een basis gelegd voor het koppelen van bestaande digital twins van ketenpartijen tot één digital twin op ketenniveau. Hierbij blijven de afzonderlijke digital twins in eigendom en beheer van de eigenaar en werken ze samen. Deze aanpak maakt het eenvoudiger voor partijen om ketensamenwerkingen aan te gaan, zonder dat daarvoor een geheel nieuwe digital twin hoeft te worden ontwikkeld.