Kringlooptuinbouw

Kringlooptuinbouw

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV20259

MMIP

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Het hoofddoel van dit voorstel is het ontwikkelen van een methodiek en een besluitvormingsmodel (Kringloop Tuinbouw
Informatiemodel) voor de Nederlandse glastuinbouwbedrijven om efficiënte glastuinbouwprojecten te realiseren op het
gebied van optimalisatie van middelen en materialen. De tool wordt ontwikkeld door toepassing van verschillende
methodieken (procesintegratie voor energie en water, behoud van massa- en materiaalbalansen, etc.) op verschillende
niveaus van projectrealisatie, zal worden gebruikt voor het analyseren, vinden van kansen en de optimalisatie van
processen en materiaalgebruik voor één kas, een kassencomplex en in een later stadium voor een agropark, waarvan
een kassencomplex een integraal onderdeel is

Doel van het project

Het hoofddoel van het voorgestelde project is herdefiniëring van het ontwerpproces van een kassenbouwproject en
daarmee optimalisatie van het gebruik van middelen en materialen. Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan de
analyse van de combinatie van verschillende processen in een kas en hoe middelen en materialen te optimaliseren bij het
ontwerpen van een kassenproject. De kas werd beschouwd als een project met eigen behoeften op het gebied van
verwarming, koeling, CO2, water, elektriciteit, enz., afhankelijk van gewas en regio. In het voorgestelde project wordt de
kas benaderd als een systeem waarin verschillende processen plaatsvinden, die op verschillende niveaus geoptimaliseerd
moeten worden. Tegelijkertijd wordt het kassenbouwproject in dit voorstel niet bezien als een gesloten systeem, maar
als een open systeem in interactie met andere kassen (een kassencomplex) en met de omgeving. Deze benadering stelt
ons in staat om processen op verschillende niveaus te integreren en het gebruik van middelen en materialen te
optimaliseren door efficiënte informatie-uitwisseling. Naast de duidelijke voordelen hiervan stelt deze benadering ons ook
in staat om technologieën te integreren en te gebruiken voor procesautomatisering, zoals die wordt toegepast in andere
bedrijfstakken en met name de industrie.

Naam projectleider

Egon Janssen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *