Levensduur van kasdekmaterialen

Levensduur van kasdekmaterialen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1604-035

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De lichttransmissie van tuinbouwglas bepaalt direct de hoeveelheid natuurlijk (gratis) zonnelicht voor tuinbouwkassen waar licht een belangrijke groei- en productiefactor is. De optische eigenschappen van glas en het behoud in de tijd, beïnvloeden direct de hoeveelheid productie, de productiesnelheid en de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct. Ze beïnvloeden hiermee de energie-efficiëntie, omdat materialen met een hogere transmissie ervoor zorgen dat er meer producten kunnen worden geteeld, zonder meer input van (fossiele) energie.
Sinds een aantal jaren zijn er nieuwe glastypes op de markt, veelal afkomstig uit andere sectoren zoals solar industrie of bouwsector. De sector wordt geconfronteerd met materialen met nieuwe positieve eigenschappen maar waarover weinig bekend is hoe deze zich naar een aantal jaren gedragen op een kas en duurzaam deze eigenlijk zijn. Deze zijn veelal voorzien van coatings (bijvoorbeeld anti-reflectie coatings), waarvan de levensduur bij toepassing in de glastuinbouw onder kascondities niet (altijd) bekend is. In de tuinbouwsector heerst onzekerheid over de levensduur van deze nieuwe materialen, hierdoor wordt de investering vertraagd en belemmert. Het probleem is dat materialen door sub-optimale productontwikkeling, de extreme condities op een kas of gebruik door de tuinders (dekwasser, chemische reiniging) kunnen verouderen. Dit gebeurd veelal in een middel-lange of langere tijdperiode. Er is op dit moment geen geschikte methode om de veroudering van materialen en de diverse invloedfactoren van de veroudering bij tuinbouwtoepassing te bepalen.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de levensduur van coatings op glas conform gebruik in de glastuinbouw en het bepalen van de diverse invloedfactoren op de veroudering. De innovatie binnen het project is de ontwikkeling van een nieuwe methode welke in de toekomst ook voor het testen van de veroudering van andere in de glastuinbouw gebruikte materialen (schermen, folies) binnen in de kas kan worden toegepast.
Onderzoek naar duidelijke voor tuinbouwtoepassingen geschikte methoden, om de levensduur van kasdekmaterialen te bepalen, is economisch belangrijk voor de gehele sector. Als Nederlandse toeleveranciers hiervoor methoden in handen hebben verbeterd dit hun concurrentiekracht.

Relatie met missie (Motivatie)

De sector wordt geconfronteerd met materialen met nieuwe positieve eigenschappen maar waarover weinig bekend is hoe deze zich naar een aantal jaren gedragen op een kas en duurzaam deze eigenlijk zijn. In de tuinbouwsector heerst onzekerheid over de levensduur van deze nieuwe materialen, hierdoor wordt de investering vertraagd en belemmert. Het probleem is dat materialen door sub-optimale productontwikkeling, de extreme condities op een kas of gebruik door de tuinders (dekwasser, chemische reiniging) kunnen verouderen. Er is op dit moment geen geschikte methode om de veroudering van materialen en de diverse invloedfactoren van de veroudering bij tuinbouwtoepassing te bepalen.

Geplande acties

Bepalen van invloedfactoren op de veroudering van coatings op glas
• Overzicht samenstellen van bestaande normen met betrekking tot veroudering van glas
• Selectie uit bestaande normen op basis van relevantie met de glastuinbouw
• Aanpassing testmethodes
• Verzamelen van groot aantal representatieve commercieel verkrijgbare typen gecoat glas
• Testen van kunstmatige en natuurlijke veroudering
Analyse van de relatie tussen de veroudering en de verschillende materiaaleigenschappen
• relatie met Hemisferische transmissie, diffusiteit en fabrikant.
• relatie tussen natuurlijke en kunstmatige veroudering
Opstellen concept testprotocol voor het testen van de veroudering van AR-gecoat glas conform gebruik als kasdekmateriaal in de glastuinbouw.