MASENRO 3 Visdetectie en robotisering voor afslag, verwerking en schepen

MASENRO 3 Visdetectie en robotisering voor afslag, verwerking en schepen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21181

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E5. Visserij

Samenvatting

In het project Marine Sensing and Robotics 2. (Masenro = Japans voor spoorweg) wordt nieuwe technologie ontwikkeld om platvis te detecteren en te herkennen op en mogelijk ook in de bodem en na de vangst. De ontwikkeldee techniek wordt tweeledig ingezet:
1. Voor het detecteren van de vis en andere objecten aan de voorkant van een sleepnet voor eventuele aansturing van een selectief vangsysteem. Bijvoorbeeld met gerichte waterstralen of elektrische stimulatie, mechanisch “happen” of andere methoden.
2. Voor het detecteren van de vis na de vangst en de aansturing van een eventueel selectiesysteem voor ongewenste bijvangst. Het biedt ook de mogelijkheid voor real-time monitoring van de vangst en bijsturing van visplannen ten einde selectiever te vissen.