Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21256

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

Het doel van het PPS project “Masterplan rupsen” is het ontwikkelen van een robuust en weerbaar teeltsysteem, gebaseerd op de volgende componenten a) preventieve weerbaarheid door gemeenschappen van natuurlijke vijanden (macrobiologische bestrijders) die elkaar zo goed mogelijk aanvullen en gezamenlijk de verschillende ontwikkelingsstadia van rupsen preventief kunnen bestrijden en b) het verhogen van de vatbaarheid van rupsen voor - en blootstelling van de rupsen aan - microbiologische bestrijders voor het verbeteren van de curatieve biologische bestrijding.