Masterplan Verticillium

Masterplan Verticillium

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21029

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/04/22

Einddatum

31/03/26

Samenvatting

Dit project is gericht op het duurzaam verminderen van Verticillium-verwelkingsziekte in kasteelten (met name chrysant en biologische groenteteelten paprika en aubergine) door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op detectie, verbeterde bedrijfshygiëne op te identificeren kritieke punten in het teeltsysteem en de inzet van minder gevoelige rassen, biologische middelen én methoden om plant en bodemweerbaarheid te verhogen en/of inzet van antagonisten.

Doel van het project

Het duurzaam verminderen van de Verticillium-verwelkingsziekte door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op gevoelige detectie van virulente biotypes, verbeterde bedrijfshygiëne op te identificeren kritieke punten in het teeltsysteem, verminderd inzet van stomen en een aanzet tot verbeterde inzet van minder gevoelige rassen, biologische middelen en methoden om plant en bodemweerbaarheid te vergroten.

Naam projectleider

Anne van Diepeningen