MIP trusted source

MIP trusted source

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16201

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Partijen in de voedselproductieketen hebben behoefte aan betrouwbare informatie voor het optimaliseren van hun processen en producten. Bedrijven kunnen daarmee efficiënter, veiliger en duurzamer voedsel produceren door digitale technologie door te voeren in de bedrijfsvoering. Consumenten hebben behoefte aan betrouwbare informatie over voedselproducten om onderbouwde keuzes te maken voor betaalbare, gezonde en veilige voeding, die duurzaam en eerlijk zijn geproduceerd. Moderne informatiesystemen kunnen helpen, mits ze toegang hebben tot betrouwbare bronnen. Bedrijven in informatietechnologie en startups kunnen inspelen op de grote hoeveelheid relevante, hoogwaardige data die vrijkomt op een manier die technische integratie eenvoudig maakt.

Doel van het project

Doel van de publiek private samenwerking Trusted Source is om aan de hand van een aantal geselecteerde cases te onderzoeken hoe bruikbare data ontsloten, gedeeld en gebruikt kan worden.

Relatie met missie (Motivatie)

In het kader van de “Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel” hebben kwartiermakers op verzoek van staatsecretaris Van Dam de stand van zaken omtrent voedselketentransparantie in kaart gebracht, resulterend in het trapport
“Reis door de keten” (2016). In navolging is het project Trusted Source opgezet, omdat duidelijk werd dat betrouwbare informatie over voedselproducten van wezenlijk belang is voor het maken van gezonde en duurzame keuzes, door zowel consument als partijen in de voedselproductieketen.

Geplande acties

Middels een pilot-georiënteerde aanpak op basis van geselecteerde praktijksituaties wordt gericht gekeken naar waar en hoe ketentransparantie kan worden bevorderd. Opgedane inzichten (kansen en knelpunten), aanbevelingen en (concept) oplossingen worden hierbij gerapporteerd en gedeeld met betrokken partijen voor meer bewustwording over hoe bruikbare data ontsloten, gedeeld en gebruikt kan worden. Het afgelopen jaar werd in vier pilots gewerkt aan deze thema’s. In 2021 zullen nog drie pilots actief zijn, en zal het project Trusted Source worden afgerond.