Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid van plantenpathogenen in het kader van IPM

Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid van plantenpathogenen in het kader van IPM

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21183

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Samenvatting

Dit project beoogt de ontwikkeling van een methode om lucht in kassen te bemonsteren en vervolgens snel te analyseren op de aanwezigheid van ziekteverwekkers van planten (schimmels, bacteriën) als onderdeel van een geïntegreerd ziektebeheersingssysteem. Diverse onderdelen van het proces, van het nemen van het luchtmonster tot analyse van de resultaten, zullen worden geoptimaliseerd en waar mogelijk geïntegreerd. Air Monitoring biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium gerichte maatregelen te treffen, waardoor schade aan het gewas kan worden voorkomen.