Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen

Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21121

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/04/22

Einddatum

31/03/26

Samenvatting

Binnen dit project wordt kennis gegenereerd over de microbiologische kwaliteit van groeimedia, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, voor tuinbouw en boomkwekerijgewassen. Op basis van deze kennis wordt een referentie assay ontwikkeld waarmee de microbiologische kwaliteit van groeimedia kan worden geëvalueerd in relatie tot de fysisch-chemische eigenschappen van het groeimedium en de groei van de plant. Met de kennis wordt ook de mogelijkheid vergroot om de plantweerbaarheid te verhogen.

Naam projectleider

Jan van der Wolf