Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten

Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1509-026

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/19

Samenvatting

Er wordt te weinig groente gegeten. Snackgroenten zijn een kans om op een eenvoudige manier voldoende groenten te eten. Het project ontwikkelt tools waarmee telers en veredelaars vroeg in de keten kunnen nagaan of de smaak van nieuwe snackgroenten past bij de voorkeuren van de consument, inspelend op bepaalde eetmomenten. Zo kunnen spelers in de tuinbouwketen beter anticiperen op de wensen van consumenten, waardoor er beter passende producten kunnen worden veredeld, geproduceerd en aangeboden. Dit zal de aantrekkelijkheid van de producten verhogen, de verkoop stimuleren en de dagelijkse inname van groenten bevorderen.

Doel van het project

Het doel van dit innovatieproject is de toename van de groenteconsumptie via snackgroenten mogelijk te maken.

Relatie met missie (Motivatie)

Voor de volksgezondheid en het klimaat is het belangrijk dat consumenten gezonde en duurzame keuzes maken. Om die gezonde keuze makkelijker te maken, is het belangrijk dat gezonde producten aansluiten bij het gedrag van consumenten. Snackgroenten die gemakkelijk en lekker zijn, kunnen helpen om meer groente en fruit te eten op verschillende momenten. In dit project worden inzichten en tools ontwikkeld voor de tuinbouw keten om deze producten te ontwikkelen.

Geplande acties

- Verdere dataverzameling aan de smaak van paprika en tomaat ten behoeve van de ontwikkeling en validatie van het algoritme.
- Data-analyse om het prototype algoritme te ontwikkelen.
- Communicatie met de partners van behaalde resultaten.
- Wetenschappelijke paper over ‘evoked context’.

Naam projectleider

Caroline Labrie