Nieuwe veilige gewassen uit de kas

Nieuwe veilige gewassen uit de kas

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-112

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In dit project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende business cases voor gewassen, waarvan het om verschillende redenen opportuun is om ze voor food ingredients in kassen te gaan telen. In wereldwijde supply chains van specerijen, geur- en smaakstoffen, en andere food ingredients is veel aan de hand. Het is voor wereldwijd inkopende bedrijven steeds moeilijker, soms onmogelijk, om bepaalde gewassen te kopen die van een goede kwaliteit zijn. Alle beoogde ‘nieuwe’ gewassen hebben iets in de teeltwijze, die maakt dat deze gewassen niet makkelijk te telen zijn, maar die daardoor veel mogelijkheden bieden in de kassen, omdat er dan veel potentie op extra groei is ten opzichte van buitenteelten. Wetenschappelijk gezien is het een uitdaging om te zorgen dat deze gewassen in de kas beter gaan produceren dan buiten. Het is daarom wel noodzakelijk om goede teeltprotocollen en verwerkingsprotocollen te ontwikkelen. Elk nieuw gewas heeft daarbij zijn eigen specifieke uitdagingen.

In een eerder project is voor vanille aangetoond dat een positieve businesscase mogelijk moet zijn. In dit project genereren we hiervoor nog benodigde kennis. Voor wasabi en zwarte peper geldt dat er eerst goed onderzoek nodig is naar het teeltproces. Aan de hand daarvan willen we bepalen of verdienmodellen haalbaar zijn. Bij salep is de uitdaging vooral: kunnen we een product telen dat zich onderscheidt van illegale import? Voor saffraan, het duurste specerij ter wereld, gaan we aan de hand van een literatuurstudie én door te rekenen aan een hightech businesscase de haalbaarheid van teelt in Nederlandse kas in kaart brengen.

Voor de vijf gewassen ontwikkelen we teeltsystemen en teeltprotocollen om teelt in Nederlandse kassen mogelijk te maken. Specifiek voor salep onderzoeken we of we dit gewas terug kunnen planten in de natuur. Hiermee willen we de biodiversiteit herstellen.

Rond de teelt van de vijf gewassen spelen de volgende problemen:
• Vanille: er is een groot tekort aan natuurlijke vanille én er is een kwaliteitsprobleem.
• Wasabi: er wordt bijna geen verse wasabi in West-Europa aangevoerd.
• Zwarte peper: het is vaak moeilijk om goede kwaliteit in te kopen.
• Saffraan: het is lastig om goede kwaliteit tegen een normale prijs te telen.
• Salep: de illegale handel in saleporchideeknollen is niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in Nederland een probleem.
Door deze gewassen in de kas te telen, willen we bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.

Doel van het project

Voor de gewassen vanille, salep, zwarte peper, wasabi en saffraan worden goede teelt- en waar nodig verwerkingsprotocollen gemaakt.

Geplande acties

Vanille
Voor Vanille is in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan op het gebied van teeltontwikkeling, systeem ontwikkeling, bloei, fermentatie, afzet en maken van een businesscase. Op alle gebieden is nog meer kennis nodig om de businesscase goed te kunnen berekenen, maar met name op het gebied van bloei en productie. Door allerlei publicaties is voor de afzetmarkt goed in beeld en vrijwel alle grote Nederlandse bedrijven hebben het leden van het consortium gesproken en interesse getoond om in de toekomst Vanille te afzetten van het consortium (Verstegen, IFF, Givaudan).

Salep

1. Heeft een andere manier van oogsten, namelijk met terugplanten oude knol en scheut, zin om te voorkomen dat biodiversiteit verminderd
2. Welke soorten orchideeen zijn het geschiktst om salep van te maken en in een kas te telen
3. Gedurende het project is daar beoogd resultaat bijgekomen, namelijk probeer 1 of meerdere unieke kruisingen te maken, waardoor legale knollen van illegaal materiaal te onderscheiden is.

Wasabi
Wasabi wordt nog niet in Nederland geteeld. De vraag naar Wasabi neemt toe, omdat Europa steeds meer waardering krijgt voor de Japanse keuken. De Nederlandse consument wil steeds meer echte Wasabi en geen namaak op basis van mierikswortel. Er is inmiddels enige teeltervaring opgedaan met Wasabi door Wageningen UR Glastuinbouw. Er is een bedrijf in Engeland dat Wasabi teelt, maar dat kan de vraag niet aan. Er zijn contacten met Japan over samenwerking, om Wasabi in Nederland te gaan telen, omdat het lastig blijkt te zijn om versproduct op tijd in Nederland te krijgen.

Zwarte Peper
Zwarte peper is een belangrijke specerij, die voornamelijk in Zuid-Oost Azië geproduceerd wordt. Het blijkt steeds lastiger om goede kwaliteit peper aan te kopen. Ook teeltbegeleiding opzetten om te voorkomen dat er, in Europa, verboden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden, werkt tot nu toe niet afdoende. Dit onderzoek moet voor Zwarte Peper antwoorden opleveren over de mogelijkheden van teelt, productie en verwerking van Zwarte Peper in Nederlandse kassen en ook voldoende cijfers opleveren om de businesscase van dit gewas te maken.

Saffraan
Saffraan is het duurste specerij ter wereld. De hoge kosten liggen vooral in de teelt- en oogstwijze. De BU case heeft nog te veel vragen om op dit gewas vol gas te gaan geven, maar het is zo interessant dat we wel een vooronderzoek willen gaan doen om de BU case helderder te krijgen.