Non-food toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

Non-food toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17024

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Suikerbietenpulp is een bijproduct wat ontstaat tijdens de productie van suiker uit suikerbieten. Het is één van de belangrijkste bijproducten in Nederland. Voor een optimaal gebruik van suikerbietenpulp is het van belang om toepassingen te ontwikkelen voor de pectinefractie. Het project vloeit voort uit een eerder door de Topsector gefinancierd project (Non-food toepassingen van pectine uit suikerbietenpulp, AF-14263). In dit eerste project is ontdekt dat de pectinefractie uit suikerbietenpulp interessant is voor de vaatwasmiddelenindustrie en de productie van bioplastics. In het huidige project is een opschaalbaar winningsproces ontwikkeld waarmee de biobased componenten op een commercieel interessante wijze kunnen worden verkregen. Tevens is de pectinefractie geëvalueerd op toepasbaarheid, binnen gestelde randvoorwaarden van doelmatigheid en functionaliteit, niet alleen in bioplastics en machinevaatwasmiddelen maar ook in leerindustrie om de toepasbaarheid van de suikerbietenpectinefractie te vergroten. De pectinefractie is ook enzymatisch gemodificeerd om meer inzicht te krijgen in de structuur-functie relatie. De verkregen suikerbietenpectinefracties kunnen worden ingezet om op olie gebaseerde ingrediënten te vervangen door (gemodificeerde) suikerbietenpectinefracties wat een biobased ingrediënt is. Cosun, Dalli-De Klok B.V., Rodenburg Biopolymers en Smit & Zoon waren naast Wageningen Food & Biobased Research partners in het project.

Doel van het project

Het project heeft bijgedragen aan de KIA “optimalisering van het hergebruik van zij- en reststromen”. In dit project is het potentieel voor de valorisatie van suikerbietenpulp verbreedt doormiddel van het ontwikkelen van een opschaalbaar winningsproces voor de suikerbietenpectinefractie. Deze pectinefractie kan gebruikt worden voor vervanging van olie gebaseerde ingrediënten in bijvoorbeeld vaatwasmiddelen en toepassingen in de leerindustrie.

Relatie met missie (Motivatie)

Suikerbietenpulp is een bijproduct wat ontstaat tijdens de productie van suiker uit suikerbieten. Het is één van de belangrijkste bijproducten in Nederland. Voor een betere verwaarding van suikerbietenpulp is het van belang om toepassingen te ontwikkelen voor de pectinefractie (Deelprogramma 1 MMIP). Dalli-De Klok B.V., Rodenburg Biopolymers en Smit & Zoon willen graag hun olie-gebaseerde ingrediënten vervangen door biobased ingrediënten en zij zien kansen voor de toepassing van pectines om dit te bereiken. (Deelprogramma 4 MMIP).

Geplande acties

In dit project is een opschaalbaar bioraffinageproces van de pectinefractie uit suikerbietenpulp ontwikkeld. De pectinefracties kunnen dienen als functionele vervangers van niet afbreekbare polymeren in vaatwasmiddelen. De suikerbietenpectine kan een duurzaam alternatief zijn voor de olie gebaseerde chemie in de leerindustrie. Ze zijn heel bruikbaar in het natte productieproces aan het eind waar de pectine bijvoorbeeld de kleurintensiteit kan beïnvloeden. De resultaten zijn via internetpublicaties onder de aandacht gebracht van het algemeen publiek.