Novel roots for novel traits

Novel roots for novel traits

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

1509-073

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Groot deel van tomatenteelt in kassen en tunnels maakt gebruik van wortelstokken. Tot nu toe pas weinig Solanum soorten/hybriden getest als wortelstok. Bovendien nog weinig selectie op tolerantie voor suboptimale abiotische omstandigheden.
Beoogde resultaten globaal:
a) Beschrijving van geschiktheid van nieuwe Solanumsoorten en hybriden als wortelstok voor tomaat
b) Inzicht in relatie tussen verwandschap van wortelstok aan tomaat en geschiktheid/succes in optimale groeicondities.
c) Inzicht in relatie tussen verwandschap van wortelstok aan tomaat en geschiktheid/succes in suboptimale groeicondities.
d) Inzicht in mechanisme van invloed wortelstok op groeieigenschappen van de tomaat spruit

Doel van het project

Identificeren van nieuwe wortelstokken voor tomaat die de algehele groeikracht (“vigour”) en tolerantie tegen de abiotische stressfactoren verzilting, droogte en overstroming verbeteren. Inzicht verschaffen in de rol van worteleigenschappen in plant performance in verschillende condities.

Relatie met missie (Motivatie)

Bedrijven kunnen op meest efficiënte manier zoeken naar wortelstokken met verbeterde eigenschappen, zoals met verminderde ecologische voetafdruk en betere opbrengst

Geplande acties

Identificeren van nieuwe wortelstokken voor tomaat die de algehele groeikracht (“vigour”) en tolerantie tegen de abiotische stressfactoren verzilting, droogte en overstroming verbeteren. Inzicht verschaffen in de rol van worteleigenschappen in plant performance in verschillende condities.

Naam projectleider

I. Rieu