On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle

On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18148

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Door de groei van handelsstromen in land- en tuinbouw producten, het toenemende aantal reizigers en klimaatverandering neemt het risico toe dat we steeds meer ongewenste organismen verspreiden. Controle van deze handelsstromen, goederen- en reizigers op de aanwezigheid van die ongewenste organismen is daarom gewenst en voor een handelsland als Nederland erg belangrijk. Daardoor neemt de vraag naar snelle, efficiënte en accurate on-site detectie methoden voor ziekten en plagen ten behoeve van de ontwikkeling van weerbare gewassen en duurzame teeltmethoden toe. De tot nu toe ontwikkelde on-site testen voor plantpathogenen zijn allemaal enkelvoudig in gebruik; ze zijn geschikt voor het testen van één enkele ziekteverwekker. Er is een duidelijke vraag naar meer testen ineen en het ophelderen van vragen m.b.t. symptomen, waarvan men de oorzaak niet één, twee drie weet.

Doel van het project

Het doel is de bestaande methode voor extractie van DNA/RNA te vereenvoudigen en tegelijkertijd de efficiëntie te verbeteren zodat de methode ook on-site kan worden gebruikt. De huidige on-site toetsen zijn gericht op detectie van enkelvoudige targets. Ziekte verwekkers in de plant of in andere substraten zijn echter vaak moeilijk of niet herkenbaar, daarom is ontwikkeling van breed werkende on-site detectie technologie (multiplexing) gewenst waardoor het voor de eindgebruiker niet nodig is om een specifieke test te selecteren.

Relatie met missie (Motivatie)

Daar het snel en eventueel ook on-site te kunnen detecteren van allerlei ongewenste organismen in de productieketen worden platenpathogenen snel opgespoord en kunnen verliezen van opbrengst worden voorkomen. Hiermee draagt het bij aan een gezond teeltsysteem.

Geplande acties

• Verbeterde extractiemethoden die nodig zijn voor de detectie van plantenpathogenen
• Snelle on-site methoden voor een of meer plantenpathogenen
• Een procedure om m.b.v. nieuwe sequentietechnologie te kunnen vaststellen welk pathogeen in een bepaald gewas schade veroorzaakt.

Naam projectleider

Cor Schoen