Ontwikkeling Business modellen Agroforestry

Ontwikkeling Business modellen Agroforestry

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21260

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B4. Verhoging vastlegging koolstof in bos en natuur

Samenvatting

Agroforestry wordt gezien als een kansrijke vorm van landbouw. Deze PPS draagt bij aan de kennisontwikkeling en innovatie voor uitbreiding van agroforestry in het agrarisch bedrijf. In experimenten en op praktijkbedrijven worden de ecosysteemdiensten gekwantificeerd. Samen met praktijkbedrijven worden kosten en belemmeringen in kaart gebracht en wordt gewerkt aan de economische haalbaarheid. Samen met ketenpartijen en overheden wordt gewerkt aan mogelijkheden voor vergoeding van ecosysteemdiensten.