Ontwikkeling effectieve en duurzame technieken plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens

Ontwikkeling effectieve en duurzame technieken plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1509-094

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Nederland is een belangrijke producent van verse plantaardige producten. Daarnaast is het een
belangrijke logistieke draaischijf in de internationale handel van verse producten. Het is voor de primaire sector en de handel van groot belang dat de markttoegang (import en export) soepel
verloopt. Omdat individuele landen verschillende importeisen stellen, is het voor exporterende bedrijven een uitdaging om aan al deze verschillende eisen te voldoen. Door de toenemende complexiteit van fytosanitaire eisen, maar ook van andere importeisen, wordt deze uitdaging steeds groter.

Doel van het project

Het doel is om duurzame ontsmettingstechnieken en de daarbij behorende toepassingsmethodiek te ontwikkelen voor verschillende groepen tuinbouwproducten (chrysanten, appel/peer, tomaat, paprika en bloembollen) tegen een aantal belangrijke plagen (trips, tomaten-mineermot, witte vlieg, tulpgalmijten, fruitmot). Deze technieken kunnen vervolgens in de handelsketens (import en export) worden toegepast.

Relatie met missie (Motivatie)

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben de ambitie om een toonaangevende rol in de wereld te hebben op het gebied van duurzame productie van plantaardige producten. Gestreefd wordt naar een brede toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. Een klassiek uitgangspunt bij de geïntegreerde gewasbescherming is dat plagen op een laag, economisch onschadelijk niveau gereguleerd worden, in tegenstelling tot het streven naar lokale uitroeiing van een plaag. Daarbij wordt de inzet van breedwerkende chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Daarnaast leiden de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu door het gebruik van deze middelen, en de aangescherpte beoordelingscriteria voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen, tot een steeds smaller middelenpakket. De afwezigheid van ongewenste organismen in een product is daarmee steeds lastiger te garanderen. Het streven naar duurzaamheid stelt ook eisen aan de na-oogstmaatregelen: naast hun effectiviteit zijn de afwezigheid van residu en emissie van belang, en is er een voorkeur voor niet-chemische maatregelen. In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe ontsmettingstechnieken waarmee tuinbouwproducten effectief en duurzaam plaagvrij gemaakt kunnen worden.

Geplande acties

In dit project worden duurzame ontsmettingsmethoden ontwikkeld die effectief en snel schadelijke plagen, waaronder Q-organismen, in internationale handelsketens van tuinbouwproducten doden.