Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel

Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20143

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

In het sectorplan pluimveehouderij is opgenomen dat Ongerief en letsel door vangen, transport en lossen wordt verminderd. Om te komen tot een plan van aanpak is inzicht nodig in de invloed van verschillende factoren zoals diertype, gezondheidsstatus, vangmethode maar ook de effecten van transport en handling op de slachterij. Ontwikkelen van tools om ketenletsel te verminderen zal leiden tot verbetering van dierenwelzijn en reductie van productschade en dus verduurzaming van de kuikensector.

Doel van het project

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in oorzaken van vang- en ketenletsel en om tools te ontwikkelen voor het verminderen van vang- en laadletsel en zo dierenwelzijn te bevorderen.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project zal een bijdrage leveren aan D3; ambitie 2: Optimale diergezondheid en dierenwelzijn en meer specifiek aan verbetering van omstandigheden bij diertransport. Het onderwerp past in de uitvoeringsagenda van de pluimveesector en sluit aan bij prioriteit 28 ‘Ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak naar een duurzame veehouderij’ en het sectorplan pluimveehouderij en specifiek Subdoel 8a van het sectorplan: Ongerief en letsel door vangen, laden, transporteren en lossen van pluimvee wordt gebenchmarkt en verminderd. Eerder onderzoek naar vang en laadletsel geeft geen of onvoldoende tools om vang en laad letsel te verminderen. Om te komen tot een plan van aanpak is inzicht nodig in de invloed van verschillende factoren zoals diertype, gezondheidsstatus, vangploeg en vangmethode maar ook de effecten van bijvoorbeeld type transportcontainer, handling van dieren voor en tijdens het slachtproces zoals het uitladen en verdoven van de dieren. De ontwikkeling van tools om vangletsel en ketenletsel te verminderen zal leiden tot verbetering van dierenwelzijn en reductie van productschade en draagt daarmee bij aan verduurzaming van de vleeskuikensector.

Geplande acties

De resultaten uit het project:
i) Inzicht in het ontstaan van vang en laadletsel en de bijdrage van verschillende ketenonderdelen, zoals gezondheidsstatus, kuikentype, houderijsysteem, vangmethode, vangploeg, transportsysteem, slachterij factoren.
ii) Breed gedragen definities van vang en laadletsel, overig letsel, schade, en ketenletsel.
iii) Beoordelingsmethode en locatie van scoren van letsel en schade waarbij onderscheid tussen oorzaken en ontstaan van vangletsel, ander letsel en schade kan worden gemaakt.
iv) tools voor het verbeteren van het dierenwelzijn door het verminderen van letsel en schade in het traject van primair bedrijf naar slacht
Bevindingen zullen worden verwerkt in een rapportage.

Naam projectleider

Marien Gerritzen