Opfokzeugen in opleiding

Opfokzeugen in opleiding

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16053c

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/08/18

Einddatum

30/03/20

Samenvatting

Opfokgelten vormen het fundament voor een sociale en goede zeugenstapel. Echter
de aandacht voor deze categorie dieren is op het zeugenbedrijf zeer beperkt. Vanaf 2013 is groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht verplicht vanaf vier dagen na inseminatie tot de inleg in het kraamhok een week voor het werpen. Een deel van de zeugenhouders maakt melding
van meer of minder ernstige problemen met zeugen in groepshuisvesting, deze vinden hun oorzaak voor een deel in de opfokzeugen die moeite hebben met het voerstation. Daarnaast is de biggensterfte in de kraamstal in 2015 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, wat voor een deel veroorzaakt wordt door het doodbijten en doodliggen van biggen door jonge, onervaren zeugen. Een van de succesfactoren van groepshuisvesting en vermindering van biggensterfte is een goede opfok en socialisering van de opfokzeugen en daarmee minder stress voor
de dieren. Door opfokzeugen al tijdens het opgroeien in een sociale groep met oudere zeugen mee te laten draaien en ze op niet kritieke momenten op een positieve manier te laten wennen aan het voerstation, individuele huisvesting en de activiteit van biggen, wordt de basis gelegd voor een sociale moeder met een lange productieve levensduur.

Doel van het project

Het project draagt bij aan een duurzame primaire productie in de varkenssector door een verlenging van de levensduur en het verhogen van het welzijn van opfokgelten.

Relatie met missie (Motivatie)

Opfokgelten vormen het fundament van een goede zeugenstapel. De aandacht voor deze categorie dieren is op het primaire bedrijf vaak beperkt, waardoor vroegtijdige afvoer veel voorkomt. Meer en gerichte aandacht zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van deze categorie dieren.

Geplande acties

1. Best practices voor het socialiseren van opfokzeugen inclusief de omgang van de varkenshouder met de zeugen, met specifieke aandacht voor aspecten die in bestaande systemen doorgevoerd kunnen worden.
2. Een nieuw innovatief huisvestingssysteem voor opfokzeugen, waarmee ervaren zeugen als leermeester voor jonge zeugen worden ingezet.