OPSCHALEN FUNCTIONEEL GROEN IN SOCIALE WONINGBOUW

OPSCHALEN FUNCTIONEEL GROEN IN SOCIALE WONINGBOUW

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21222

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Samenvatting

Doel is opschaling van kleinschalig groen in sociale woningbouw tbv kwetsbare bewoners. 15 partners uit woningcorporaties, bouw- en groensector, overheden, WUR en HBO VHL werken daarvoor aan kennis op vlak van Strategie, Maatregelen, Assortiment en Samenwerking. Uit living labs, workshops, veldbezoeken, surveys, presentaties, desk studies worden tools, richtlijnen, masterclasses, factsheets en onderzoeksrapporten geleverd om het vergroenen ook daadwerkelijk grootschalig te kunnen implementeren.