Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiële diversiteit en functionaliteit (OSIRES)

Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiële diversiteit en functionaliteit (OSIRES)

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV21112

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Samenvatting

Organisch stof speelt een belangrijke rol in de interactie tussen plant en microbioom. Door recirculatie van drainwater in de glastuinbouw kan miscommunicatie ontstaan, waardoor ziekten kunnen optreden en/of verlies van productie. Door de samenstelling in de voedingsoplossing te managen met behulp van waterbehandeling, kan deze reden voor lozing weggenomen worden. De PPS OSIRES onderzoekt de rol van organisch stof en ontwikkelt een toolbox voor telers om het effect op plantengroei te managen.