Paddenstoelen in de circulaire glastuinbouw

Paddenstoelen in de circulaire glastuinbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21101

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/04/22

Einddatum

31/03/26

Samenvatting

De glastuinbouw produceert jaarlijks grote hoeveelheden reststromen van plantmateriaal die nu nauwelijks worden hergebruikt in de tuinbouw. In dit project willen we een nieuw concept ontwikkelen voor een circulaire glastuinbouw met de productie van paddenstoelen (voorkeur oesterzwammen) op plantenresten uit kassen, uitwisseling van warmte en CO2 tussen teeltsystemen, en het genereren van weerbaarheidsverhogend materiaal op basis van overgebleven schimmel-behandelde reststromen.

Doel van het project

Dit project heeft als doel om de circulariteit in de glastuinbouw verder te ontwikkelen aan de hand van een cross-over met de paddenstoelensector. De cross-over bestaat uit: (I) de productie van paddenstoelen zoals oesterzwammen op plant- en substraatresten uit de glastuinbouw, (II) verwaarden van restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de paddenstoelenteelt tot input voor de teelt van groente in kassen (vv) en (III) inzet van paddenstoelenmycelium om de weerbaarheid van glastuinbouwteelten tegen ziekten en plagen te verhogen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit nieuwe concept voor het vergroten van de circulariteit in de tuinbouw met de teelt van paddenstoelen op tuinbouwreststromen sluit goed aan bij prioriteit 10: het ontwikkelen van een "total use principe". Binnen deze prioriteit zijn met name projecten die zich richten op het ontwikkelen van meer dan één toepassing vanuit een gewas of reststroom met de benodigde technologie gewenst, en waarbij teven gewerkt wordt aan het opbouwen van de keten.