Participatie en klimaatadaptatie in de Kennisregio aan Zee; samen met jongeren Nature Based Solutions uitwerken.

Participatie en klimaatadaptatie in de Kennisregio aan Zee; samen met jongeren Nature Based Solutions uitwerken.

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV21251

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Samenvatting

Jongeren wordt opgezadeld met de effecten van klimaatverandering, maar ze staan aan de zijlijn bij beslissingen over de toekomstige ontwikkeling binnen de regio’s waar zij wonen. In dit onderzoek worden nieuwe methoden, processen en samenwerkingsvormen verkend om jongeren te betrekken. Onderzoek vindt plaats in de Kennisregio aan Zee, een sterk verstedelijkt gebied, waar wordt samengewerkt aan Toekomstbeelden en innovatieopgaven voor klimaatadaptatie op basis van Nature Based Solutions.