Plant Meat Matters – extended

Plant Meat Matters – extended

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17002

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A4. Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Plant4Texture (Towards a next generation analogues for animal protein based emulsions) genereert wetenschappelijke kennis die nodig is om hoogwaardige eigentijdse plantaardige en hybride vlees en kaas analogen te maken die gebaseerd zijn op emulsies. Samen met partners uit de kaas / vlees industrie , vlees branche vereniging en Vakopleiding Food wordt deze wetenschappelijke kennis vertaald naar volgende generatie kaas en vlees alternatieven met verbeterde eigenschappen op gebied van textuur, smaak en duurzaamheid. Daarnaast wordt de kennis, naast publicaties, ook gedissemineerd in nieuw curriculum voor de opleiding Vakbekwame Vers ondernemers.

Doel van het project

Qua voedingswaarde kunnen plantaardige eiwitten uitstekend een deel van de groeiende vraag naar hoogwaardige eiwitten afdekken. Toch wordt nog maar een klein percentage dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de kwaliteit van de textuur en smaakbeleving van de bestaande plantaardige producten.

De project doelstelling:
• Genereer meer wetenschappelijke kennis voor het maken van hoogwaardige eigentijdse plantaardige vlees en kaas analogen gebaseerd op emulsies
• Ontwikkelen van op emulsie gebaseerde plantaardige en hybride texturen met optimale textuur en sensorische eigenschappen
• Creëren van plantaardige vloeibare olie druppels in plantaardige matrices die op dierlijke vet druppels lijken
• Creëren van texturen voor plantaardige eiwit gelen die kaas en vlees kunnen imiteren met een gereduceerde milieu-impact
• Ontwikkelen van curriculum over emulsie gedragen plantaardige vlees en kaas analogen voor toekomstige vers ondernemers

Relatie met missie (Motivatie)

Visie en ambitie van Plant4Texture
Het reduceren van de vlees (eiwitten) consumptie is een cruciale stap voor een meer duurzamer dieet. Om dit te bereiken kunnen vlees producten vervangen worden door hybride en / of plantaardige producten. P4T richt zich daarom op de ontwikkeling van kennis die de productie van emulsie gedragen hoogwaardige plantaardige / hybride producten mogelijk maakt.

Met de hierboven beschreven visie, ambitie en doelstellingen van P4T draagt het project bij aan de doelstellingen van MMIP4: om in 2030 de verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het humane dieet te veranderen in de richting van 40/60, door ontwikkeling van duurzame, gezonde en door de consument geaccepteerde plantaardige producten

Geplande acties

P4T is van start gegaan in 2018 met twee partners: Westland Kaas B.V., Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie. In 2019 zijn de Stichting Vakinstelling SVO en Vleesbedrijf Bolscher B.V. toegetreden aan het consortium.
Het project is verdeeld in 6 werkpakken (WP’s).
WP 1 richt zich op het ontwikkelen van ingrediënten, interactie en processen, die ingezet wordt in WP 2, 3 en 6 die zich richten op ontwikkeling van kaas, hybride en geheel plantaardige analogen. Verder wordt in WP 4 de duurzaamheidsanalyse uitgevoerd van de verschillende concepten. Kennisoverdracht wordt aangestuurd door WP 5 dat zich richt op communicatie en disseminatie.

Project planning wordt op twee niveaus aangestuurd:
• Overall planning, zoals beschreven in het project plan, met de doelstelling voor de hele looptijd van het project. Deze planning wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd door de stuurgroep van het project
• Detail planning per WP, die afgestemd word binnen het consortium

In 2020, zijn de activiteiten van P4T verlopen volgens de overal planning en met de partners afgestemde detail planning per WP. In 2020 is er extra nadruk gelegd op voorbereiding van disseminatie in 2021. Met extra focus op:
• Wetenschappelijke publicaties: meerdere publicaties zijn in voorbereiding en review. Daarnaast zullen er een aantal workshops georganiseerd worden met inachtneming van Covid maatregelen
• Vertaling van gegenereerde kennis naar nieuw curriculum voor de opleiding Vakbekwame Vers ondernemers.
• De kennis over het gedrag van plantaardige eiwitten in suspensies met hoge droge stofgehalte, de interacties met vet en andere ingrediënten met betrekking tot textuurvorming, en de daaropvolgende opneming van smaakstoffen. Samen met industriële partners wordt dit inzicht gebruikt voor de ontwikkeling van productconcepten met gewenste textuur en smaakbeleving.
• Evaluatie van de duurzaamheid van de verschillende hybride / plantaardige analogen

Interactie tussen de WP’s: naast de WP activiteiten zullen er ook vele activiteiten plaats vinden tussen de WP’s om de fundamentele kennis over te dragen naar de meer toepassingsgerichte WP’s