PPS Weerbaarheid

PPS Weerbaarheid

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18123

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De mechanismen achter plantweerbaarheid worden onderzocht in dit project. Via toediening van elicitors en micro-organismen worden werkingsmechanismen tegen ziekten en plagen (biotische stress) in planten onderzocht op basis van de samenstelling van inhoudsstoffen (metaboloom) en micro-organismen (microbioom). Vanuit fundamenteel onderzoek, vaak met Arabidopsis als plantmodel, zijn er verschillende pathways bekend, waaronder die van salicylzuur en van jasmonzuur, die verantwoordelijk zijn in weerbaarheid tegen biotische stressfactoren. Deze kennis wordt door-vertaald naar commercieel relevante gewassen binnen de groep van nachtschadeachtigen (tomaat en aardappel). Het is voor de praktijk belangrijk om meer inzicht in mechanistische kennis achter weerbaarheid tegen biotische stressfactoren te verkrijgen om beter te kunnen beoordelen of weerbaarheids-verhogende maatregelen effectief zullen zijn.

Doel van het project

Het doel van het project is om mechanistisch inzicht in weerbaarheid tegen biotische stress te verkrijgen. Dit tegen de achtergrond van reducties in chemische pesticide gebruik . Door gebruik te maken van de intrinsieke kwaliteiten van planten en hun geassocieerde microben kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gereduceerd.

Relatie met missie (Motivatie)

Reductie van chemische pesticide gebruik is een van de doelstellingen van de Nederlandse overheid en de EU. Via de Green Deal worden onderzoeksprogramma’s opgestart om te vast te stellen op welke wijze het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan gereduceerd en eventueel vervangen door alternatieven. Dit project sluit aan bij Green Deal en circulaire landbouw programma’s.

Geplande acties

De eerste fase van het project is gestart op 1-1-2019 en afgerond op 31-12-2019.
Een rapport over inductie van werkingsmechanismen van weerbaarheid tegen biotische stressfactoren in diverse plantengroepen is opgeleverd en besproken met uiteenlopende sectoren in land en tuinbouw. Het project heeft van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020 on hold gestaan. Per 1-1-2021 wordt het project voortgezet met experimenteel onderzoek in de groep van nachtschade-achtigen, en dit onderzoek loopt door tot en met 31-12-2023. Concrete producten die zullen worden opgeleverd zijn:
1) opinie publicatie over geïnduceerde weerbaarheid tegen ziekten en plagen in economisch relevante land en tuinbouwgewassen (2022).
2) rapport naar telers over werkingsmechanismen van geïnduceerde weerbaarheid tegen biotische stressfactoren in nachtschade-achtigen (2023).
3) wetenschappelijke publicatie op basis van experimenteel onderzoek naar werkingsmechanismen van geïnduceerde weerbaarheid tegen biotische stressfactoren in nachtschade-achtigen (2023).