Prebiotica en stoelgang in jonge kinderen

Prebiotica en stoelgang in jonge kinderen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF17067

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Vijf procent van de kinderen onder de 4 jaar heeft problemen met verstopping, ook wel obstipatie genoemd. Dit heeft consequenties voor het kind, het gezin en de gezondheidszorg. De kwaliteit van leven van het kind wordt hierdoor sterk verlaagd en daarmee ook de kwaliteit van leven van de ouders. De geschatte kosten van deze patiënten voor de gezondheidszorg zijn 15 miljoen euro per jaar. Aangenomen wordt dat het aantal gezonde kinderen dat moeite heeft met de stoelgang nog vele malen groter zal zijn. Voeding is één van de oorzaken. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat voedingsvezels waaronder prebiotica een rol kunnen spelen in verlichten van de klachten. Toch ontbreekt het vooralsnog aan overtuigend bewijs.

Doel van het project

Het uitvoeren van twee interventie studies, waarbij prebiotica worden getest in gezonde kinderen die moeite met de stoelgang hebben en in kinderen met functionele obstipatie. Tevens wordt een studie uitgevoerd voor validatie van een vragenlijst voor het meten van effecten op stoelgang.

Geplande acties

Beoogde resultaten 2020
• Werving en inclusie van een deel van de kinderen in de twee interventie studies
• Wetenschappelijke publicatie met resultaten validatie studie
• Poster presentatie resultaten validatie studie op symposium

Behaalde resultaten 2020
• Een deel van de kinderen zijn geworven en geïncludeerd. Echter door COVID-19 is het totaal aantal kinderen tot dusver veel lager dan verwacht.
• Wetenschappelijke publicatie met resultaten van de validatie studie afgerond en ingediend voor publicatie.
• Poster van de validatie studie afgerond en abstract voor poster presentatie voor aantal congressen ingediend.
Congressen kregen echter tot dusver geen doorgang door COVID-19.

Beoogde resultaten 2021
• Werving en inclusie van kinderen voor beide interventie studies.