Precisie Tuinbouw

Precisie Tuinbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1604-025

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Binnen de tuinbouw wordt nog nauwelijks plaats-specifiek of plant-specifiek gemonitord en behandeld. De akkerbouw en dierhouderij (per dier) is hier veel verder mee. Toch heeft de tuinbouw alles in handen om precisietuinbouw te doen laten slagen. Er zijn vaak meerdere rotaties of langjarige opstanden, hoge opbrengsten per vierkante meter en veel regelmogelijkheden tov akkerbouw. Dit project wil hiertoe een aanzet leveren door met een set aan deelprojecten plaatsspecifieke monitoring en beslisondersteuning/automatisering te realiseren.

Doel van het project

Het uiteindelijke doel moet zijn om door ”controlled growing” van individuele planten te komen tot een verbeterde kwaliteit, effectievere benutting van energie, minder belastende gewasbeschermingsmiddelen en een voorspelbare time to market met minder uitval te komen tot een hoogwaardiger en duurzamer product.
Het doel wordt gerealiseerd door een viertal inhoudelijke werkpakketten en werkpakket voor communicatie, innovatie en coördinatie. De 4 werkpakketten met ieder een eigen partner consortium bestaan uit: WP1 Fenotypering. Het werkpakket 1 is in 2018 verder opgesplitst om een plattere organisatiestructuur te verkrijgen zodat de deelprojecten uit WP1 ook direct gebruik kunnen maken van de diensten uit bijvoorbeeld WP5; WP2 Smart open tuinbouw; WP3 Smart glastuinbouw en WP4 Gezonde plant fundamentals. WP5 betreft het werkpakket waar dicceminatie en coordinatie bij elkaar komen en wordt gewerkt en de realisatie van een ecosysteem rond precisietuinbouw.
In 2018 heeft een herijking plaatsgevonden van het project onder aanbeveling en aansturing van de stuurgroep.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project is de opstap naar monitoring en sturing per m². Dit is nieuw voor de tuinbouw en een belangrijke enabler om te komen tot plaats specifieke maatregelen. Hierdoor kan enorm gereduceerd worden op inputs (chemie, nutrienten, energie, biologie, uitval) en wordt biodiversiteit geborgd en kwaliteit verbeterd.

Geplande acties

• Realisatie van sensorfusie tussen lidar en specytrale beelden vanuit drones. Hiermee kan mais worden geteld en volume worden bepaald pe m² (TRL6)
• Realisatie van 3D aardappel na-oogst scan apparatuur om de kwaliteit van aardapples te meten op hoge snelheid en volume (TRL5)
• Realisatie van 3D scanapparatuur van jonge planten voor de identificatie van plantonderdelen zoals stengeldikte, aantal bladeren en bladvolume en blad afwijkingen) (TRL8)
• Realisatie van een bloesem, appel een oogst (yiled) meet systeem waarmee de groei gemonitord kan worden per m² in de boomgaard (TRL5)
• Realisatie van Gerberascout (robot) voor de detecie van plantbelasting en meeldauw bij Gerbera (TRL7)
• Realisatiue van nieuwe sensormethoden om ziekten en plagen te kunnen meten (TRL4) en plaatsspecifieke bespuiting uit te kunnen voeren op basis van gewasdichtheid (TRL7)