Prettig Groen Wonen – huren met groen als buren

Prettig Groen Wonen – huren met groen als buren

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18134

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

De baten van stedelijk groen zijn vooral voor kwetsbare groepen in de samenleving belangrijk. maar juist in sociale woningbouw wordt nog onvoldoende aandacht gegeven hoe daar te voorzien in voldoende en goed functionerend groen voor de bewoners. Dit terwijl door de klimaatverandering, de bouwopgave en andere maatschappelijke uitdagingen de relevante van een groene, gezonde en natuurinclusieve leefomgeving alleen maar toeneemt.
Het project Prettig Groen Wonen gaat kennis over functioneel groen vertalen naar en toepasbaar maken ten behoeve van de sociale woningbouw. Het project zal nieuwe groenconcepten testen in living labs in Den Haag, sleutelspelers identificeren en voor hen praktische handvatten en maatwerkadviezen ontwikkelen die hen gaan helpen het groen functioneler in te zetten voor leefbaarheid. In het project werken koepelorganisaties van de groensector (VHG, Groene Stad, rozenkwekers), Haagse woningcorporaties (Staedion, Vestia, Haag Wonen), groenonderwijsinstellingen (HBO Van Hall Larenstein, MBO Wellant college) en gemeente Den Haag samen met Wageningen University & Research (WUR).

Doel van het project

Het project Prettig Groen Wonen richt zich op groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving waarbij innovatieve en praktische groenconcepten in en om de gebouwde omgeving worden ontwikkeld waarin de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden worden versterkt en zichtbaar gemaakt waarmee nieuwe verdienmogelijkheden voor de sector worden gecreëerd

Relatie met missie (Motivatie)

Sociale woningbouw beslaat met 2.2 miljoen woningen zo’n 28% van de woningvoorraad in Nederland en richt zich op de kwetsbaren in de samenleving. Juist zij hebben baat bij de voordelen van een groene leefomgeving.

Naam projectleider

Robbert Snep