PRO-RISKFEED: Decision Support System for early est up of risk based monitoring for food safety in animal feed

PRO-RISKFEED: Decision Support System for early est up of risk based monitoring for food safety in animal feed

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20110

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

The PRO-RISKFEED project aims to set up a Decision Support System (DSS) for early signalling of the potential presence of food safety hazards in animal feed materials using big data and Artificial Intelligence. Data on food safety will be integrated with data on factors of related domains, so that a wide range of influencing factors is taken into account for providing the early predictions for deviating food safety. Thus, we will take the holistic approach of food safety and include not only influencing factors affecting safety from inside the feed supply chain, but also from other related domains (e.g. economy, climate). Data on relevant direct and indirect factors from the various domains will be collected and integrated. These data will form the basis for building the AI algorithms. A range of machine learning techniques will be applied to these data, and the best performing ones will be selected, for further testing in the real-life setting. After testing and validation, the AI algorithms will be applied on the DSS platform.
The DSS will provide signals on deviating food safety at the very early stage, so that actions for managing these risks can still be taken. So, the DSS will help in decision making on buying, routing and processing in the feed supply chain. They can also be used to set up risk based monitoring in animal feed production; the risk based plans focus on those hazards that are most likely to be present in the particular raw material from the particular country of origin in a particular season.
Compared to current systems and procedures in place in animal feed production, this DSS will provide more early predictions and will be capable in dealing with incomplete input data. The development and use of such a DSS platform will further enhance the safety of animal feed, and thus of food, and improve animal and human health. Furthermore, it will reduce costs in feed production and reduce waste.

Doel van het project

Het ontwikkelen van een decision support systeem dat vroegtijdig het (mogelijke) optreden van voedselgevaren herkent en voorspellingen kan geven over voedselveiligheidsgevaren in voedermiddelen.

Relatie met missie (Motivatie)

De ontwikkeling van een DSS verbetert de besluitvorming over voedselveiligheid in voederproductie, voor zowel industrie als overheid. Het gebruik van een DSS platform zorgt voor een verbeterde veiligheid van diervoeding, en dus ook van voedsel. Zo wordt de gezondheid van mens en dier verbeterd. Daarnaast zal het leiden tot besparing van kosten in de productie van diervoeder en minder afval.

Geplande acties

In 2021 worden twee meetings gehouden om met het consortium de user requirements duidelijk te krijgen. Daarnaast zullen de partners hun monitoringsdata beschikbaar stellen voor dit project. WFSR zal de monitoringsdata, samen met aanvullende data (bijvoorbeeld volume, prijs), tot één dataset verwerken. Een eerste machine learning model zal worden gerund op de dataset.
In 2022 zullen de partners de recentste monitoringsdata aanleveren. De additionele data zal worden gecontroleerd op kwaliteit en verwerkt worden. Daarna zal de additionele data worden toegevoegd aan de data van de partners en de monitoringsdata van WFSR. Meerdere machine learning modellen zullen worden getest en geoptimaliseerd.
Aan het eind van 2023 zullen de partners opnieuw de recentste monitoringsdata aanleveren en deze zal toegevoegd worden aan de dataset. In dit jaar zal ook het model worden getest en verbeterd op de meest complete dataset.
In 2024 zal de definitieve dataset samengesteld worden en het definitieve model zal worden ontwikkeld. Verder is er aandacht voor kennisoverdracht naar de partners en voor implementatie bij de partners.

Naam projectleider

Ine van der Fels