Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer Rijn-Maasmonding

Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer Rijn-Maasmonding

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

LWV20134

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E3. Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

In de Rijn-Maasmonding (RMM) wordt jaarlijks grote hoeveelheden sediment gebaggerd. Een groot deel van het sediment wordt gedeponeerd op zee. Om de stap te zetten naar circulair sedimentbeheer wordt een Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer RMM opgezet. De proeftuin ontwikkelt samen met alle ketenpartners nieuwe opschaalbare inrichtingsconcepten voor het vasthouden en toepassen van sediment met zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor rivierbeheer, waterveiligheid en ecologie. Door deze concepten in verschillende proeflocaties in samenwerking met reeds geplande onderhouds- en ontwikkelprojecten te testen en te monitoren worden bouwstenen voor een strategie voor duurzaam sedimentbeheer ontwikkeld.