Proeftuin klimaatadaptatie Groningen: maken, meten, weten en opschalen

Proeftuin klimaatadaptatie Groningen: maken, meten, weten en opschalen

Organisatie-onderdeel

Overig

Projectcode

LWV20027

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

In dit project oogst en levert een PPS data over het functioneren van stedelijke adaptatiemaatregelen. Daarmee wordt bijgedragen aan het verlagen van een hindernis in het adaptatieproces: niet willen investeren, of het uitstellen van besluiten hierover, omdat er geen bewezen maatregelen zijn en daardoor zekerheid ontbreekt over het rendement. De PPS ontwikkelt meettechnieken, past die toe in proeftuinen, analyseert de metingen en zet een communicatieproces op om de resultaten te verspreiden.