Rendabele kringlooplandbouw in het veen

Rendabele kringlooplandbouw in het veen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21163

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Samenvatting

Door vernattingsmaatregelen tegen veenoxidatie te combineren met natuurlijke filtersystemen met nuttige gewassen die onder natte omstandigheden goed gedijen, kunnen nutriënten worden teruggewonnen die anders verloren zouden gaan. Op bestaande en nieuwe proefvelden worden de effecten van die combinaties op de nutriëntenhuishouding getest en geëvalueerd en op basis van de resultaten worden praktische en rendabele concepten ontwikkeld voor het nieuwe boeren op het veen.