Safe and save water in the fresh produce supply chain

Safe and save water in the fresh produce supply chain

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU17003

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Eerdere incidenten met pathogenen in de groente- en fruitketen, zoals de Escherichia coli uitbraak in 2011, hebben geleid tot een verlies in consumentenvertrouwen en economische schade in de Europese tuinbouwsector. Nederland heeft in Europa een belangrijke positie in de teelt en productie van verse tuinbouwproducten. Het is daarom belangrijk dat we voorop blijven lopen met nieuwe ontwikkelingen die de voedselveiligheid kunnen borgen. Tegelijkertijd is er behoefte aan de ontwikkeling van duurzaam watergebruik in het kader van de circulaire economie. Dit mag niet ten koste gaan van de voedselveiligheid van producten. Het irrigatiewater dat momenteel gebruikt wordt om de producten op het land te beregenen kan, afhankelijk van de bron, besmet zijn met microbiële pathogenen. Ook tijdens de verdere verwerking kunnen de producten besmet raken tijdens het wasproces. Hergebruik van water kan economisch interessant zijn voor zowel de primaire als de verwerkende sector, maar alleen als de microbiologische veiligheid gegarandeerd kan worden.

Doel van het project

Het doel van dit project was de effectiviteit en efficiëncy van bestaande en alternatieve disinfectiemethoden van water te onderzoeken met betrekking tot de reductie in pathogene (kruis)besmetting van water tijdens de teelt en verwerking van bladgroenten, wat een bijdrage levert aan de voedselveiligheid. Methoden die onderzocht werden zijn, onder andere ultraviolet, membraan/ultrafiltratie, ozon, geïoniseerd zuurstof, waarbij gekeken werd naar directie toepassing, gebruik van bypasses, spoelen etc. Het uiteindelijke doel van het gebruik van dergelijke methoden is om het watergebruik en gerelateerd energiegebruik (bv. het koelen van water) tijdens teelt en verwerking te reduceren.

Relatie met missie (Motivatie)

In dit project werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en effectiviteit van desinfectietechnologieën voor behandeling van irrigatiewater bij de teelt en waswater in de groentesnijderij. Indien de technologieën in staat zijn pathogenen voldoende te reduceren, kan water hergebruikt worden. Dit draagt bij aan een verantwoorde en veilige verduurzaming van de sector.

Geplande acties

Voor 2020 waren de volgende resultaten beoogd:
• D 2.2 Rapport/publicatie van de pilotstudie met waswater
• D 2.3 Publicatie in een populair wetenschappelijk tijdschrift/ Poster of mondelinge presentatie op een congres
Inhoudelijk stond een pilotproef gepland waarin de verschillende desinfectietechnologieën getest zouden worden op het waswater tijdens de verwerking van bladgroente.

Voor 2018-2019 waren de volgende resultaten beoogd:
• D 1.1 Wetenschappelijk artikel over de haalbaarheidsstudie
• D 1.2 Rapport/publicatie over de labresultaten
• D 1.3 Rapport/publicatie met resultaten van de pilotstudie
• D 2.1 Rapport/publicatie over de haalbaarheidsstudie en labresultaten voor processing

Naam projectleider

Esther van Asselt