Sleutelprocessen in de productie van plantenstoffen voor food, farma en exoten

Sleutelprocessen in de productie van plantenstoffen voor food, farma en exoten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18037

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe robuuste verdienmodellen in de keten van tuinbouwbedrijven met food, cosmetica & farmaceutische bedrijven. Dit project is destijds geschreven voor het innovatiethema “Consument, Markt & Maatschappij” en later onder MMIP D2 geplaatst. Het is echter niet specifiek voor MMIP D2 geschreven.

Geplande acties

Werkpakket 1 - Cannabis
Zowel bloem als bladmateriaal van 8 contrasterende Cannabis cultivars, opgekweekt in de kas in Bleiswijk in 2019 en geoogst op verschillende tijden van het groeiseizoen, zijn in Q1-2020 op een breedschalige manier geanalyseerd met behulp van moderne metabolomics technieken. De verkregen 33 metabolietprofielen (“fingerprints”), bestaande uit meer dan 5,000 vluchtige en niet-vluchtige componenten, zijn met elkaar vergeleken teneinde verschillen tussen cultivars te identificeren in relatie tot biosynthese van zowel de cannabidoïden als andere, productkwaliteit gerelateerde inhoudsstoffen.

Werkpakket 2 - Koffie
Voor WP2 zijn begin 2019 enkele koffieplanten gekocht om een koffieteelt in de kas op te zetten. Deze planten zullen naar verwachting begin 2021 bloeien, de bloeiwijzen zijn namelijk al aangelegd en te zien. Er zouden via JDE ook een aantal verschillende koffie cultivars vanuit weefselkweek aangekocht worden vanuit Nicaraqua, helaas is het kortgeleden duidelijk geworden dat dit om fytosanitaire redenen niet mogelijk is om materiaal vanuit Nicaraqua naar Nederland te vervoeren. WUR is met JDE in overleg om dit op te lossen door materiaal ergens anders te verkrijgen.
Groene, (niet geroosterde) bonen van 24 verschillende koffiebatches (zowel Arabica als Robusta) afkomstig uit Brazilië zijn in 2020 met elkaar vergeleken met behulp van breedschalige metabolomics analysetechnieken. Meer dan 1,500 inhoudsstoffen konden worden aangetoond en gebruikt om verschillen tussen de groen koffie-batches te onderzoeken. Verschillen tussen cultivars en effecten van naoogstverwerking konden worden aangetoond, en gerelateerd aan verschillen in kwaliteitseigenschappen van de gebrande koffie.

Werkpakket 3 - Cosmeceuticals
Een complete lijst van planten voor inhoudsstoffen is geteeld en van al deze planten zijn gedroogde monsters gemaakt van de hele plant, bladeren, bloemen of wortels (afhankelijk van de plek van de inhoudsstoffen). Een aantal van de monsters is in 2020 ook doorgemeten en de eerste resultaten zijn erg interessant. De resterende monsters zullen in 2021 gemeten worden. Voor 1 gewas wordt al door een projectpartner gekeken naar een opschalingstraject.

Werkpakket 4 - Massageolie
Voor massage olie is ook een lijst met planten gemaakt om te telen en hierbij is het lastiger om aan de wensen van de klant te voldoen. Daar voor zijn meerdere oorzaken:
• Er is niet aan zaad of plantmateriaal te komen (er is nu nog zaad onderweg van de Cook eilanden) – 1 soort
• De stekken komen (nog) niet levend aan (vanuit Australië in coronatijd) – 1 soort – er is een alternatief gevonden dat ook goed is (ander soort, zelfde familie)
• De planten komen niet in bloei (1 soort)

Er is met een aantal planten/bloemen onderzoek gedaan naar het verkrijgen van olie uit gedroogde bloemen, maar dat is geen succes. Het werken met verse bloemen heeft veel betere resultaten. Er is ook nog een nieuwe plantensoort toegevoegd aan dit deelproject omdat de opdrachtgever deze bloem rook, dit was een plant uit het werkpakket “Exoten”.

Werkpakket 5 - Exoten
De ontwikkeling van een teeltprotocol voor passiflora gaat behoorlijk goed. In 2020 zijn een aantal cultivars vergeleken binnen de kas en daaruit zijn 2 cultivars geselecteerd die interessant genoeg zijn voor opschaling. Het teeltsysteem is verder verbeterd en ook het oogstsysteem (opvangen van vallende vruchten) is verder verbeterd. Voor opschaling is nog een belangrijke vraag hoeveel het productie verschil is tussen een 1 en 2 jarig gewas, deze informatie zal cruciaal zijn voor het wel of niet slagen van de teelt van passiefruit in de kas.

Naam projectleider

Wouter Verkerke