Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding

Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding

Aantal projecten

1

Organisatie onderdeel

TKI TU

Project code

LWV20080

Primaire MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Start datum

01/02/21

Eind datum

31/12/23

Samenvatting

Een leerervaring kan de efficiëntie van sluipwespen in de biologische bestrijding (BB) aanzienlijk verhogen. Wij willen dit kansrijke concept uitwerken tot een prototype product (Slimme Sluipwespen) voor wolluisbestrijding in de (sier)teelt onder glas. Deze toepassing zal het vertrouwen in BB vergroten en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen, essentieel in de kringlooplandbouw. Succesvolle implementatie opent een scala aan mogelijkheden in andere teeltsystemen.

Aantal projectleiders

1

Naam projectleider

J. de Boer
Terug

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.