Slimme verdienmodellen in de akkerbouw

Slimme verdienmodellen in de akkerbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21213

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Samenvatting

Het huidige verdienvermogen van akkerbouwers staat onder druk door strenger wordende productievoorwaarden ten behoeve van duurzaamheid. Het doel van dit voorstel is het versterken van het verdienvermogen in de akkerbouw door ontwerp van slimme, toekomstbestendige verdienmodellen. De focus ligt daarbij op extra waardencreatie door ecosysteemdiensten op akkerbouwbedrijven in combinatie met extra (financiële) waardecreatie in de vorm van hogere productprijzen voor de akkerbouwers met goede borging.