Snelle on-site screening op authenticiteit van oliën, vetten en afgeleide producten voor food en feed

Snelle on-site screening op authenticiteit van oliën, vetten en afgeleide producten voor food en feed

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16091

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De huidige analysemethoden om fraude en kwaliteitsproblemen in oliën, vetten en afgeleide producten op te sporen betreft dure laboratoriumapparatuur die specifiek naar één bepaalde low-value additief kijken. Nieuwe fraudecases blijven daardoor vaak te lang onopgemerkt. Er is dan ook de behoefte aan universele low-cost, snelle screeningsmethoden die onafhankelijk van de bijgemengde component de authenticiteit van een olie, vet of afgeleid product kunnen vaststellen.

Dit project heeft als doel de ontwikkeling van screeningsmethoden waarmee oliën, vetten en afgeleide producten met behulp van een innovatieve draagbare spectrale scanner on-site kunnen worden gescreend op authenticiteit en waarmee frauduleuze toevoegingen en onbedoelde verontreinigingen snel kunnen worden ontdekt. Hiervoor moeten spectroscopische databases worden aangelegd die universeel zijn om authentieke oliën en vetten te ‘herkennen’. Hiervoor moeten zogenaamde ‘one-class classifiers’ worden ontwikkeld om, onafhankelijk van het kwaliteitsprobleem, een product te kunnen classificeren als ‘binnen specificaties’ of ‘buiten specificaties’.

Doel van het project

Dit project heeft als doel de ontwikkeling van screeningsmethoden waarmee oliën, vetten en afgeleide producten met behulp van een innovatieve draagbare spectrale scanner on-site kunnen worden gescreend op authenticiteit en waarmee frauduleuze toevoegingen en onbedoelde verontreinigingen snel kunnen worden ontdekt.

Relatie met missie (Motivatie)

De innovatie in dit project betreft het op locaties zoals havens en pakhuizen binnen enkele seconden een olie of vetmonster te screenen op authenticiteit, onafhankelijk van welk toegevoegd low-cost additive er is gebuikt. De spectroscopische databases bevatten data van producten van verschillende fabrikanten, wat de applicaties breed inzetbaar maakt. Deze vernieuwing heeft als impact dat het de beheersing van fraude met oliën en vetten verhoogt voor de betrokken bedrijven. Dit heeft dan ook direct gevolgen voor de veiligheid en integriteit van het voedsel verderop in de keten van producent tot consument. Verder draagt het snel en vroeg opsporen van mogelijke fraude-issues bij aan het voorkomen van economische schade voor de betrokken bedrijven en de gehele keten en verkleint het de kans op fraude gerelateerde voedselveiligheidsissues en afname van het maatschappelijk vertrouwen in de voedsel- en diervoederveiligheid.

Geplande acties

In samenwerking met koepelorganisaties MVO en Vernof en hun leden is het volgende ontwikkeld:
- Sector brede monstersets met zowel authentieke monsters als monsters met kwaliteitsproblemen. Gefocused of 5 hoofdgroepen: Palmolie, zonnebloemolie, raapzaadolie, sojaboonolie, palm kernel olieHoofdgroepen zijn onderverdeeld in verschillende relevante producten, bijvoorbeeld voor palmolie: Ruwe palmolie en geraffineerde palmolie.
- EEen viable product scanner met spectraal bereik van 300 – 1800 nm inclusief software voor minimaal getrainde operators.
- Chemometrie om de one-class classification per productsubgroep toe te kunnen passen, inclusief een pilot interface om deze chemometrie te kunnen toepassen.
- Een aantal targeted methoden om enkele bekende vervuilingen te kunnen aantonen.