Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen

Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19100

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/02/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Het ontwerpen van weerbare teeltsystemen met een ecosysteem van biologische bestrijders is in de glastuinbouw de belangrijkste pijler voor beheersing en bestrijding van plagen. Deze ecosystemen zijn idealiter zelfregulerend en in staat om opkomende plagen snel te onderdrukken. In de praktijk is het systeem van biologische bestrijders nog lang niet zo robuust. Hierdoor leunt de bestrijding van veel floëemzuigende plaagorganismen zoals bladluis, wittevlieg, wol- en schildluis noodzakelijkerwijs nog op de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door het wegvallen van imidacloprid en pymetrozine zijn de problemen met deze floëemzuigende plagen sterk toegenomen in de glastuinbouw. Met dit project willen we stabiele ecosystemen ontwerpen die opkomende plagen als bladluis kunnen onderdrukken. Het vernieuwende bij deze aanpak is dat we gemeenschappen van biologische bestrijders selecteren die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Ontbrekende ecologische niches in het bestaande (commercieel beschikbare) pakket van biologische bestrijders worden aangevuld met nieuwe inheemse bestrijders op basis van complementaire eigenschappen in de functionele diversiteit. Het doel is om uiteindelijk stabielere ecosystemen in kassen te ontwikkelen met meer bestrijdingscapaciteit voor bladluis. Dit biedt de glastuinbouwsector de mogelijkheid om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen enorm te reduceren en tegelijkertijd meer teeltzekerheid door een kosteneffectief en robuust systeem van bestrijding te ontwikkelen. Dit project dient daarmee ook het maatschappelijk belang om het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen.

Doel van het project

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van robuuste en weerbare teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van chemische middelen voor beheersing van plagen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project is gericht op het weerbaar maken van teeltsystemen door preventieve inzet van biologische bestrijders met een zoveel mogelijk complementaire werking. Biologische bestrijdingssystemen worden daardoor naar verwachting stabieler en robuuster. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het MMIP A2.

Geplande acties

2020
• matrixtabel met eigenschappen bladluisbestrijders
• kweken van 5 nieuwe soorten bladluisbestrijders
• tussenrapport met resultaten experimenten voor vaststelling eigenschappen nieuwe bestrijders
2021
• tussenrapport met onderzoeksresultaten van experimenten met combinaties van bladluisbestrijders

2022
• eerste versie (wetenschappelijk) artikel met resultaten combinaties bestrijders
• tussenrapport met resultaten van kasproeven van effecten van habitatverrijking op verstorende interacties
• artikel en rapport met advies voor inzet sluipwespen om effect hypers te reduceren

2023
• wetenschappelijk artikel met resultaten verstorende interacties
• Product: tussenrapport met resultaten van kasproeven met water en heteluchtbehandelingen
• eindrapport van het project (Maand 48)
• wetenschappelijk artikel over integratie van entomopathogene schimmels in biologische bestrijdingssystemen

Naam projectleider

Gerben Messelink