Uitgekookt: investeren in procestechnologieën voor betere benutting van grondstoffen?

Uitgekookt: investeren in procestechnologieën voor betere benutting van grondstoffen?

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV21137

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Doel van het project

Voor het duurzaam produceren van dierlijke voedingsproducten is het essentieel dat rest- en nevenstromen uit de voedselketen kunnen worden verwaard. Producenten van voeders voor varkens gebruiken verschillende technologische processen om voederwaarde (benutting) en hygiënische eigenschappen van dergelijke grondstoffen te verbeteren. De gekozen procestechnologieën met bijbehorende instellingen verbruiken energie, maar hebben ook invloed op de voederwaarde en benutting van de gebruikte grondstoffen. Er is onvoldoende kennis van de cumulatieve effecten van procestechnologie op voedingswaarde en milieubelasting om goed afwegingen te kunnen maken bij het inzetten van procestechnologieën. In dit project worden modellen ontwikkeld waarmee de impact van complexe, technologische bewerkingen van grondstoffen op zowel energieverbruik als de voederwaarde voor varkens inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Met deze modellen kan de balans tussen de duurzaamheid van de (combinaties van) procestechnologieën en benutting van grondstoffen door varkens worden geoptimaliseerd.