Verdien- en ontwikkelmodellen naar regeneratieve landbouw

Verdien- en ontwikkelmodellen naar regeneratieve landbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21211

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Samenvatting

Dit voorstel betreft het ontwerpen van verdien- en bedrijfsmodellen die passen in een regeneratief systeem en een aantrekkelijk perspectief inclusief goede business case bieden aan de meerderheid van de Nederlandse grondgebonden boeren. Daarnaast worden drie basis regeneratieve gebiedsontwerpen voor verschillende grondsoorten in een interactief stakeholderproces en een concreet handelingsperspectief voor stakeholders opgesteld waarmee omschakeling naar regeneratieve landbouw wordt ondersteund.