Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten

Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18126

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Bacterieziektes kunnen leiden tot enorme verliezen in de sierteelt, groenteteelt, bollenteelt en boomkwekerij. Bacterieziekten zoals bv. Acidovorax avenae subsp. cattleyae bij potorchidee, Dickeya dianthicola / solani / etc. bij o.a. chrysant, Rhizobium rhizogenes bij tomaat onder glas en Ralstonia bij o.a. roos kunnen zorgen voor veel kwaliteitsverlies en hoge uitvalspercentages van 20% of meer tot aan het wegvallen van een teelt.
Er zijn helaas geen middelen beschikbaar om bacteriën te bestrijden. Tot nu toe zijn hygiënemaatregelen (met gebruik van ontsmettingsmiddelen) om verspreiding te voorkomen of tegen te gaan de enige remedie.
Dit project richt zich op de ontwikkeling van innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld het gebruik van enzymen en parasiterende bacteriën om te voorkomen dat schadelijke bacteriën zich kunnen vestigen in de wortels van planten. Binnen dit project wordt een nieuwe methode ontwikkeld om de plantweerbaarheid, gericht op plantpathogene bacteriën, te kunnen meten. Daarnaast wordt onderzocht of verlaging van de voedingswaarde (lagere EC in het wortelmilieu) in een teelt de incidentie en ernst van bacterieziekten zou kunnen verminderen.

Doel van het project

Dit project richt zich op de ontwikkeling van innovatieve, duurzame oplossingen en combinaties van maatregelen om de uitval door bacterieziekten te verminderen. Daarbij wordt o.a. gedacht aan: Immobilisatie van nuttige micro-organismen en enzymen die het ontstaan van biofilm, door pathogene bacteriën, kunnen voorkomen of afbreken. Dit wordt al toegepast in de cosmetische industrie en gezondheidszorg maar wordt nog niet gebruikt als potentiele gewasbescherming.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project zal kennis generen om de sier- en groenteteelt op een milieuvriendelijke en duurzame manier minder vatbaar te maken voor bacterieziekten. Er worden producten en strategieën ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het verminderen van de productieverliezen door bacterieziekten bij diverse gewassen. Daarnaast kan met de kennis uit dit project de emissie van meststoffen verminderd worden en mogelijk ook beter worden voldaan aan de emissienormen voor meststoffen. Voor de projectpartners en telers wordt duidelijk welke producten werken en hoe de producten werken.

Geplande acties

- Er is een keuze gemaakt voor het onderzoek in 3 pathosystemen (Rhizobium rhizogenes in tomaat; Acidovorax cattleyae in Phalaenopsis en Xanthomonas hortorum in
- Informatie over de mogelijkheden voor in vitro en in planta effecten van verschillende behandelingen om de opbouw van biofilm van plantpathogene bacteriën tegen te gaan op plantoppervlak. (2021)
- Informatie over de mogelijkheden voor in vitro en in planta verstoring van de communicatie tussen plantpathogene bacteriën, en daardoor voorkomen van infectie, door inzet van nuttige micro-organismen die signaalstoffen van gramnegatieve bacteriën (acyl homoserine lactones, AHL’s en diffusible signaal factoren, DSF’s) kunnen afbreken (2021)
- Verkenning van de mogelijkheden voor de inzet van parasitaire bacteriën (Bdellovibrio and like organisms, zogenaamd BALO’s) ter bestrijding van plantpathogene gramnegatieve bacteriën. (2020)
- Verhogen van plantweerbaarheid en/of biocontrole van bacteriële ziekten door verschillende producten, die de ontwikkeling van infectie kunnen beïnvloeden (met/zonder direct effect op plantpathogene bacteriën) (2021)
- Informatie over de invloed van verlaging van voedingswaarde in de grond/substraat, dankzij langzaam vrijkomende meststoffen, op de ontwikkeling van weerbaarheid van de planten/teeltsysteem tegen plantpathogene bacteriën. (2021)

Naam projectleider

Yaite Cuesta Arenas