Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen

Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19015

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A4. Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

De huisvlieg, Musca domestica, speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar alternatieve eiwitten om een groeiende wereldbevolking veilig te kunnen voeden. De belangrijkste toepassingen van grootschalige productie worden voorzien in petfood, visteelt en de pluimveesector. Doel van het project is het ontwikkelen van methoden en technieken om huisvlieglijnen in stand te houden, te vermeerderen en te veredelen. Het gaat om onderzoek naar genetische variatie voor belangrijke eigenschappen en de mogelijkheden om nuttige eigenschappen in te kunnen kruisen. Een tweede doel is het voorkomen van microbiologische verontreinigingen in grootschalige kweken door onderzoek aan nuttige en schadelijke micro-organismen. De verwachte resultaten zijn de ontwikkeling van huisvlieglijnen met gewenste eigenschappen (eiproductie, vetsamenstelling, sekse verhouding), kennis van de genetische basis en de invloed van (kweek)omstandigheden op de expressie van deze eigenschappen, alsmede optimalisatie van het vermeerderingsproces voor huisvlieglijnen met eigenschappen die zich lenen voor commerciële exploitatie. Partner Amusca B.V. zal deze lijnen toepassen in haar massakweek eenheden gericht op het leveren van levende vliegenlarven aan pluimveehouders en viskwekerijen.

Doel van het project

Het eerste doel is om een methode te ontwikkelen om een bestaande huisvliegenpopulatie met voldoende genetische variatie en behoud van geselecteerde eigenschappen in stand te kunnen houden en vervolgens het vermeerderingsproces te optimaliseren tot het niveau dat tijdig een grote hoeveelheid ouderdieren kan worden geproduceerd.
Het tweede doel is om meer kennis te verkrijgen over de rol van micro-organismen in grootschalige kweken van de huisvlieg. Het betreft allereerst veiligheid en het ontwikkelen van beheersmaatregelen gericht op het voorkomen van microbiologische verontreinigingen. We willen echter ook onderzoeken of er micro-organismen zijn die nuttig kunnen zijn voor de kweek en of we lijnen kunnen selecteren met verhoogde immuniteit.
Dit onderzoek zal bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse insectenindustrie (zie b.v. https://venik.nl/sectorplan.html “Genetische verbeteragenda voor de insectenkweek van het Ministerie van LNV”, en meer natuurvriendelijke agrarische productiemethoden, als onderdeel van de agenda van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel in Nederland.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project past in het streven naar alternatieve, meer duurzame, eiwitbronnen en het ontwikkelen van de insectenindustrie in Nederland

Geplande acties

Doel 1:
Jaar 1: hoe eiproductie, vetsamenstelling en sekse ratio overerft; de fokwaarde schatting van deze
eigenschappen in verschillende huisvlieglijnen (wetenschappelijke publicatie)
Jaar 2: welke selectiedrukken en omgevingsfactoren nodig zijn om gewenste eiproductie, vetsamenstelling en sekse ratio (overschot vrouwtjes) te verkrijgen (wetenschappelijke publicatie)
Jaar 3: hoe geselecteerde lijnen in stand kunnen worden gehouden onder grootschalige kweekomstandigheden (productie rapport)
Jaar 4: efficiënte kweekomstandigheden ontwikkeld voor huisvlieg productielijnen (productie rapport)
Doel 2:
Jaar 1: welke micro-organismen een positief effect hebben op fitness en benut kunnen worden voor grootschalige kweek; welke micro-organismen een negatief effect hebben op fitness en een besmettingsgevaar vormen voor grootschalige kweek (wetenschappelijke publicatie)
Jaar 2: standaard protocollen voor screening van micro-organismen (productie rapport)
Jaar 3: optimale kweekomstandigheden om gunstige micro-organismen te behouden en schadelijke micro-organismen te weren (productie rapport)
Jaar 4: selectielijnen om micro-organismen te beheersen zoals met verminderde vatbaarheid voor infecties

Naam projectleider

Leo Beukeboom