Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee

Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF15105

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/06/15

Einddatum

31/12/17

Samenvatting

Het streven is de fosfaatexcretie van biologisch gehouden varkens en pluimvee met ten minste 10% te reduceren en daarmee de afzetruimte van de mest navenant te vergroten. Tevens verwachten we kennis te genereren, waarmee ammoniakvervluchtiging tegen gegaan kan worden.