Visuele attractie van plaaginsecten

Visuele attractie van plaaginsecten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-075

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De vangefficiëntie van de meeste valsystemen voor insecten is zeer laag (10-15%). Onderzoek in PPS Signaalstoffen wantsen en witte-vlieg liet zelfs zien dat het soms nog dramatischer is. De behaarde wants, waar een feromoonval voor bestaat, wordt weliswaar gelokt tot bij de val maar uiteindelijk wordt minder dan 4% ook echt in de val gevangen zo laten video opnames zien. Hoewel geurstoffen insecten dus tot in de nabijheid van vallen kunnen lokken is er voor het tweede deel van de insect oriëntatie, namelijk het visuele aspect (de val zelf) en de constructie/het materiaal van de val nog weinig fundamentele kennis ontwikkeld en veel verbetering mogelijk. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in geur en visuele aspecten die een rol spelen bij de object herkenning en acceptatie voor in eerste instantie twee belangrijke plaaginsecten namelijk Californische trips en de behaarde wants. Deze twee plagen staan als belangrijke probleemplagen model voor andere plagen. Kennis gegeneerd in dit project kan na afloop van dit project benut worden voor de aanpak van andere plagen: kennis over de kernfactoren die voor deze twee model insecten van belang zijn, optimaliseert het verkrijgen van inzichten in de oriëntatie van andere insecten. Met name voor nauw verwante soorten van trips en behaarde wants, is de verwachting dat dit veel sneller, gerichter en dus efficiënter zal verlopen. Een protocol voor de aanpak van visuele oriëntatie op basis van specifieke kernfactoren kan n.a.v. de uitkomsten van dit project worden opgesteld en maakt een gestandaardiseerde aanpak mogelijk per insect. De verkregen inzichten kunnen worden benut bij het verder verbeteren van insectenvallen.

Doel van het project

De verkregen inzichten kunnen worden benut bij het verder verbeteren van insectenvallen. Door combinatie van kennis over geur en visuele aantrekkelijkheid voor plaaginsecten kunnen optimale insectenvallen worden ontwikkeld waarmee de vallen niet alleen als monitoringsinstrument sterk zullen verbeteren maar ook de vallen op zichzelf benut kunnen worden voor bestrijding, o.a. ‘mass-trapping’ en ‘lure & infect/kill’ van plaaginsecten. Efficiëntere vallen kunnen het middelengebruik in de land- en tuinbouw sterk terugdringen doordat een plaag eerder gedetecteerd (vroege detectie is essentieel in IPM) wordt en daardoor effectiever bestrijding kan worden toegepast. Deze vallen kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan mass-trapping en lure & infect/kill van insecten waarmee een nieuw hulpmiddel voor de sector beschikbaar komt dat het knelpunt van gebrek aan effectieve chemische en/of biologische bestrijdingsmiddelen mede kan ondervangen.

Relatie met missie (Motivatie)

Binnen de sector Glasteelt ontstaan knelpunten die verdere reductie en veilig gebruik van middelen belemmeren waardoor moeilijk aan de nieuwe EU eisen van IPM kan worden voldaan. Toelating van nieuwe biologische middelen en groene middelen gaat traag en wetgeving belemmert snelle toelating. Dit remt het toewerken naar gezonde, robuuste teeltsystemen. Het benutten van visueel betere vallen kan bijdragen aan bestrijding van probleemplagen omdat de toelating hiervoor afwezig is mits ongewenste bijvangsten of verstoring van de omgeving uitblijven en vormt hiermee een passend alternatief.

Geplande acties

Kleurrespons trips en behaarde wants in wind tunnel (2017/2018/2019)
• Respons op verschillende lichtkleuren voor trips en behaarde wants in wind tunnel (2017)
• Lijmsoort invloed op kleurrespons trips (2018)
• Trips herkomst invloed op kleurrespons (2019)

Contrastkleuren wind tunnel trips (2018/2019)
• PhD onderzoek gedrag trips op contrast kleuren d.m.v. video observaties (2018/2019)
• Invloed LED contrastkleuren (lijmplaat) en grootte patroon op gedrag trips (2019)

Vorm/contrast/LED kleuren val integratie in kas testen (2020)
• Diverse kennis opgedaan in voorgaande onderzoekspunten zijn geïntegreerd tot valontwerpen voor trips en behaarde wants en worden getoetst bij telers in de kas op effectiviteit

Publiciteit/communicatie/rapportages (2017/2018/2019/2020/2021)
• BCO bijeenkomsten 2x jaarlijks
• Voorlichting telers over stand van zaken (1x jaarlijks)
• PhD begeleiding (4x jaarlijks)
• Communicatie (vanaf 2019 meermaals in diverse vakbladen etc. – 3x 2019, 1x 2020, minimaal 3x 2021)
• Rapportage LNV (1x jaarlijks)
• Tussenrapportage (LTO) (1x eind 2018)
• Wetenschappelijk (PhD thesis – 2021, publicaties (zie diverse jaarrapportages, totaal 6 eigen en 4 PhD thesis gerelateerde publicaties in 2021/2022)