Vital Chick Chain

Vital Chick Chain

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19049

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/25

Samenvatting

Het project behelst: (1) het in kaart brengen van de risicofactoren voor dierenwelzijn- en diergezondheidsindicatoren, (2) het beter vastleggen en uitwisselen van gegevens van de voorschakels (productiefase, vleeskuikenouderdieren en broederij) en de uitval eerste week (en totaal) op het vleeskuikenbedrijf, (3) het ontwikkelen van methoden om deze gegevens met Big Data technieken te koppelen en te analyseren, (4) additionele indicatoren of betere methoden te ontwikkelen voor kuikenkwaliteit (bijvoorbeeld met behulp van sensortechnieken), en (5) handelingsperspectief te bieden voor het management in zowel de voorschakels als in de eerste week op het vleeskuikenbedrijf.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de kwaliteit van de reguliere pluimveevleesketen, de diergezondheid en de humane gezondheid duurzaam te verbeteren. Dit kan door risicofactoren voor dierenwelzijn en diergezondheid in kaart te brengen en de uitwisseling van gegevens tussen de schakels in de keten te verbeteren. Gegevensuitwisseling en –analyse kan door het gebruik van Big Data technieken een enorme boost krijgen.

Relatie met missie (Motivatie)

Binnen de pluimveevleesketen wordt door de verschillende schakels steeds meer en meer samengewerkt. Dit kan echter nog veel beter door een betere afstemming en informatie-uitwisseling. Met name op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en voedselkwaliteit is nog veel winst te behalen.

Geplande acties

Meer inzicht in de risicofactoren op het gebied van welzijn en gezondheid vleeskuikens.
Meer evenwichtige onderbouwing van de beschikbare kennis over voercontrole van vleeskuikenouderdieren.