Vitale Varkenshouderij

Vitale Varkenshouderij

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20173

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel met een stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij. Om deze ambities te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Deze PPS geeft invulling aan een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma.

Naam projectleider

Gert van Duinkerken