Vochtstatus en -regulatie met nieuwe proces- en koelmethoden

Vochtstatus en -regulatie met nieuwe proces- en koelmethoden

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

1605-043

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

In veel groente & fruitketens zijn problemen met enerzijds rot en anderzijds uitdroging van versproducten. Dit zorgt voor veel verliezen in de keten. Het lastige is dat deze problemen partijspecifiek voorkomen en dat er niet van tevoren een goede inschatting gemaakt kan worden welke partijen problemen gaan leveren en of het probleem eerder richting rot gaat of meer richting uitdroging. Het doel binnen dit project is om een nieuwe meetmethode te ontwikkelen waarmee vochtstatus partijspecifiek beheerst kan worden voor twee doelproducten: peren en trostomaten. We willen aantonen en mogelijk maken dat een partij peren ons middels zijn actuele ‘Humistatus’ meer kan vertellen over de kans op kwaliteitsproblemen in de keten. In het project gaan we meer begrip opbouwen wat humistatus inhoudt en hoe dit beïnvloed wordt door verschillende condities in de keten. Met deze kennis wordt een methode of een sensor ontwikkeld waarmee beter gemeten en gestuurd kan worden voor en tijdens bewaring ter voorkoming van rot of slappe nekken bij peren. Daarnaast wordt met behulp van opgedane kennis uit experimenten gewerkt aan optimalisatie van de verpakkingsmethode voor trostomaten, ter voorkoming van kroonschimmel.

Doel van het project

Het project sluit aan bij het doel om op kleiner niveau, in dit geval op partijniveau, beter beslissingen te kunnen maken die voedselverliezen in de keten en later bij de consument tegen kunnen gaan. In het project worden meetmethoden ontwikkeld, liefst non-destructief en op basis van sensoren, om real-time informatie te verzamelen en te kunnen verwerken om betere beslissingen ten aanzien van bewaring of verpakking genomen kunnen worden op partij-niveau.
Het project draagt dus bij aan de doelen van:
• Deelprogramma 1 van ST1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food: Smart Technology voor meten, beslissen en handelen op meer gedetailleerde schaal
• Missie A: reduceren van voedselverspilling door betere inschatting van productkwaliteit.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project richt zich op 2 belangrijke sectoren (bewaring hardfruit en tomaten handelsketen) waar Nederland zijn positie wil behouden als handelsland en een duurzaam imago wil behouden en blijven verbeteren. De grote groep ondernemers binnen dit consortium is gedreven om kennis en techniek te ontwikkelen en te gebruiken om een beter resultaat voor het bedrijf te halen, wat ook leidt tot minder voedselverliezen. WUR heeft veel kennis in huis over optimalisering en verduurzaming van bewaring en na-oogsttechniek, zowel op het vlak van fysiologie als technologie. Deze combinatie van onderzoek en praktijkkennis en de wil tot toepassing van technologie en kennis is essentieel om de beoogde doelen in het MMIP te gaan halen.

Geplande acties

• Een biomarker: een "vochtstatus" definitie en een meetmethode
• Een prototype sensor voor vochtstatus
• Een protocol voor vooroogst en bewaring/keten om vochtstatus te beïnvloeden om vochtgerelateerde problemen tijdens de lange bewaring van peren of in de keten van trostomaten te voorkomen
• Meet- en regelalgoritmes voor het realiseren van goede instellingen van het celklimaat.
• Gebruiksprotocollen en ontwerpparameters voor het conditioneringssysteem: koudemiddel, verdamper, afkoeling, luchtcirculatie, verpakking, stapeling, bevochtiging, leidend tot minder vochtgerelateerde problemen en energiebesparing
• Partijspecifieke oplossingen voor robuuste lange bewaring en bij trostomaat voor de juiste balans tussen vochtverlies van groene delen enerzijds en kroonschimmel anderzijds
• Inzicht in ruimtelijke verdeling van vochtverliesvariaties in bewaarcellen

Naam projectleider

Esther Hogeveen